Archif y blog

Prosiect 2012

Wel, mae’n rhywbeth ‘da ni, fel teulu, wedi bod yn ystyried ei gwblhau ers tro byd ond dim ond pan cawsom ni’r neges yma gan Ceri yn gofyn os oedden ni’n “barod am her” y gwnaethpwyd unrhywbeth am y sefyllfa!

Yr her mae Ceri’n sôn amdano – yr hyn ‘da ni … wel, hi … wedi’i alw yn Prosiect 2012 – yw bod Teulu Pritchard a Teulu Thomas yn cwblhau’r llwybr 125 milltir o hyd sy’n amgylchynu Ynys Môn, sef Llwybr Arfordirol Ynys Môn.

Wrth gwrs, cyn estyn am y sannau trwchus, y ‘sgidiau cerdded a’r gôt law, y peth cyntaf nes i oedd bwrw ati i greu blog – rhywbeth roedd gweddill y criw yn ei weld yn beth digon od i’w wneud, ond i mi, dyma oedd y peth naturiol i’w wneud siwr iawn!

Byddwn yn diweddaru’r blog gyda manylion o’n anturiaethau ar wahanol cymalau’r daith ac y rhannu’n lluniau, ein profiadau a’n argraffiadau a byddwn ni wrth ein boddau i gael clywed gan unrhyw un sydd am rannu eu profiadau nhw o’r llwybr hefyd!