Archif misol : Awst 2012

Oriel Gaztelugatxe Doniene

Gaztelugatxe Doniene, Euskal Herria

bermeo

Man cychwyn: Bwyty Eneperi, San Pelaio
Ar y daith: Gary, Mari, Ifan a Gwenno
Amser: Dydd Sul 12 Awst, 2012: 1400 – 1600
Tywydd: Poeth
Pellter:  4km

Yn amlwg, mae’r syniad o gerdded a chrwydro wedi cydio go iawn yn ein teulu ni gan ei bod wedi penderfynnu fynd ar grwydr tra ar ein gwyliau yng Ngwlad y Basg.

Roeddem yn aros ym mhentref glan môr Sopelana, tua hanner awr i’r gogledd o Bilbao. Yn ogystal â thraethau ysblennydd gydag amodau delfrydol i holl ‘surf dudes‘ Ewrop, mae golygfeydd godidog arfordir y gogledd yn gwneud i rhywun awchu i fynd allan ac archwilio.

Pan yn gofyn i bobl lleol am lefydd y dylwn ymweld â nhw roedd pawb y sôn am egwlys Gaztelugatxe Doniene, neu San Juan de Gaztelugatxe, ger Bermeo. Mae’r gair Gaztelugatxe yn dod o’r Basgeg, gaztelu = “castell” ac aitz = “craig” ac mae castell y graig yn ddisgrifiad perffaith o’r feudwyfa hyfryd yma a’r llwybr carregog sy’n arwain fry tuag ati.

Wedi teithio draw i Bermeo a pharcio ger bar a bwyty Eneperi dechreuodd y pedwar ohonnom ni gerdded tua’r egwlys. Yn anffodus, yng Ngwlad y Basg, nid mewn milltiroedd (na kilometrau)  mae’r arwyddion yn mesur hyd taith gerdded … ond mewn munudau!

Ac fe ddaeth yn reit amlwg yn reit sydyn nad oedd y person fesurodd y daith yma erioed wedi ei chwblhau yng nghanol gwres llethol mis Awst!

Mae’r daith i lawr y mynydd o’r bar yn caniatau golygfeydd godidog o’r eglwys a’r llwybr sy’n ymestyn allan i’r graig ym Môr yr Iwerydd … ond hefyd yn rhoi syniad o faint y dasg o’ch blaen.

Fel bydde rhywun yn ei ddisgwyl o bererindod Pabyddol, mae 14 Gorsaf y Groes ar y llwybr a’r grisiau sy’n arwain i fyny’r graig ac i’r eglwys ac mae’n draddodiad ar ôl cyrraedd yr eglwys i ganu’r gloch deirgwaith er mwyn cael ychydig o lwc.

Mae’r daith yn ôl i lawr y grisiau’n gymharol rhwydd … o’i gymharu a’r daith i fyny … ond mae’r llwybr serth yn ôl i’r bar yn gallu creu cryn drafferthion yn y gwres – yr unig beth sy’n cadw dyn i fynd yw’r ffaith fod ‘na gwrw oer yn disgwyl amdano ar derfyn y daith!