Archif y blog

Ffigyrau dwbwl?

Roedd y sylw adawyd ar ein blog gan Wynn ddoe yn dweud “dal ati dim ond 100 milltir i fynd” wedi gwneud i mi feddwl … “o blymin heck!!”

Hyd yma ‘da ni wei mwynhau dwy daith gerdded a dau brynhawn hyfryd, ond dim ond 10 milltir ‘da ni wedi gerdded. A bod yn onest, ‘da ni ddim yn siwr iawn os yda ni hyd yn oed wedi cyrraedd y ffigyrau dwbwl eto! Bydd rhaid cael y map allan a mesur yn iawn … mae’r pethau ‘ma yn bwysig wyddoch chi!

Felly er mwyn trio codi’n calonnau ‘dwi wedi llunio graffeg bach i’w osod yn y bar ochr – gan ddefnyddio logo’r Llwybr Arfordirol – i ddangos faint ‘da ni wedi’w gerdded … a faint sydd ar ôl!

Bydd y saeth melyn yn llenwi fel ein bod ni’n ychwanegu i’n milltiroedd – fel ‘da chi’n gweld, dim ond cornel fechan o felyn sydd ar y saeth ar hyn o bryd!!

Lle mae’n soup ni?

Ar y trip Moel-y-don i Sŵ Môr. Roedd mam wedi dod a pot mawr mawr o soup. Sglaffiodd yr oedolion y soup i gyd ac yr oll gafodd y plant oedd sandwich. Ond cafon ni siocled ar y ffordd.

Dwi ddim yn gwybod am y plant eraill ond dwi dal yn flin am y soup!!!

Bod yn gymdeithasol

Mae’r criw crwydro wedi dod yn fwy-fwy cymdeithasol yn ystod y dyddiau diwethaf ac yn ogystal â grŵp flickr er mwyn rhannu’n lluniau, mae gennym ni gyfrif twitter o’r enw @crwydro.

Byddwn ni wrth ein boddau petae chi’n ein dilyn ni ar Twitter – bydd unrhyw gofnod newydd ar y blog yn ymddangosar y ffrwd Twitter ac mae Ceri wedi addo gyrru lluniau o’n teithiau hefyd … er, wedi dweud hynny, mae hi wedi addo ‘sgwennu blog hefyd, a ‘does ‘na’m golwg o hwnnw eto!

Mae ‘na linc i’r cyfrf twitter ac i’r grŵp flickr ar dop y hafan dalen ar yr ochr dde …

Crwydro, bwyta ac yfed!

Wel dyma’r tro cyntaf erioed i mi sgwennu blog – ac os ydio hanner mor heintus a’r prosiect crwydro hyd yn hyn – yna allai’m disgwyl i neud mwy. Hogan ffarm ydwi yn y bôn ac ers i ni werthu fy nghartref , rhai blynyddoedd yn ôl bellach, mae unrhyw grwydr i gefn gwlad yn falm i’r galon.

Fel hogan ffarm , mae bwyd hefyd yn bwysig pan fo ffrindiau o gwmpas – a dyma dwi am drio ychwanegu i’r blog yma sef blas i chi ar fwydydd a bwytai ar hyd y daith.

Fel teulu, mae taith Rhoscolyn yn achlysur cyson gan fod y ‘White Eagle’ yn dynfa ar ei diwedd. Fy nghyngor i fyddai i wneud y daith hon yn y Gaeaf os am ymwled a’r dafarn arbenig hon (dydi’r lle ddim cweit run fath ym mwrlwm ymwelwyr yr Haf). Diflanodd y gin a tonic cyntaf yn reit handi , cyn sipian Sauvignon Blanc oer a blasus wedyn. Y cwbl yn bartner perffaith i ginio dydd Sul Porc gyda thatws rhôst  a chutney afalau – oedd chydig yn anghyffredin hefo cinio Sul – ond yn neis iawn.

Ar ôl methu penderfynnu pa bwdin i’w gael – dyma fynd am yr opsiwn o gael darn bach o bob un (pudding platter) – difyr iawn ! Ew mi oedd o’n dda ! Mae rywbeth i bawb yn y ‘White Eagle’ – digon o ddewis i’r plant hefyd, ac er ei fod yn ddrud braidd – mae’r olygfa, y bwyd a theimlad  y lle werth bob ceiniog.

Stori wahanol oedd yr ail daith o Moel y Don i Frynsiencyn a hynny oherwydd y rygbi. Gan fod Ifan y mab yn chwarae rygbi tan hanner dydd – dyma benderfynu mynd yn ‘Beryl’ (gweler y lluniau) a chythru ati i wneud cawl i bawb er mwyn i ni gael rywbeth i fwyta cyn cychwyn. Neidio i waelod yr oergell – gafael mewn cenin, nionod, celery a sprouts (‘doedd neb ddim callach!!) chydig o bys o’r rhwegell, stoc llysiau – wizz sydyn hefo’r blender – ac off a ni hefo sosbenaid anferth o gawl gwyrdd blasus (wir yr!!). Dyma ychwanegu bara, ham, shortbread a siocled i’r picnic a dyna ni – gwledd!

Llond sosban o gawl!

Llond sosban o gawl!

Roedd hon yn daith gerdded fendigedig yn cynnwys chydig o bob dim – caeau, llwybrau coediog, lan môr caregog, caeau rwdins, (yn union fel rhai Dyfriar er talwm), giatiau mochyn a dwy gamlas hen ffashiwn.

Roedd gorffen y daith gyda phaned boeth yn Beryl yn glo hyfryd i brynhawn heulog ond oer yn cerdded glan y Fenai. Pawb efo boliau llawn a bochau coch!

Lle nesa hogs? O ia – ma rhaid i mi gofio prynnu ‘hip flask‘ ar gyfer gweddill teithiau y Gaeaf – yn bydd Ed !

 

Da ni di cael map newydd!

Dwi wrth fy modd efo maps … dwn i ddim os mai fi ydi’r unig un, ond does ‘na’m byd gwell ‘na darllen atlas neu fap a breuddwydio am yr holl lefydd y gallwch chi ymweld â nhw. Mae’r enwau, y symbolau, y lliwiau, y llwybrau … popeth am fapiau … yn gychwyn ar antur.

Mae pori trwy dudalenau atlas a darganfod dinasoedd fel Ulan Bator, Almaty a Tashkent yn ddigon i godi chwant teithio ar unrhyw un, ac mae pawb wedi creu un o’r mapiau ‘na lle ‘da chi yn gweithio allan faint o ganran o wledydd y byd ‘da chi wedi bod, do ..? Be ‘da chi’n feddwl naddo?? *

Beth bynnag, fel ddudes i, dwi wrth fy modd efo maps a gan ein bod ni wedi derbyn yr her arbennig yma gan y teulu Thomas, yna mae angen mapiau … unrhyw esgus!

Mae map gorllewin Ynys Môn gennym ni yn barod, felly ar ôl prynnu map dwyrain yr ynys a phori trwyddo, ‘da ni wedi penderfynu mai taith ar hyd de’r ynys yng nghyffiniau Brynsiencyn sydd o’n blaenau ni penwythnos nesa.


* [18% o wledydd y byd / 82% o wledydd Ewrop … rhag ofn bo chi eisiau gwybod!]

 

Lle nesa’ ..?

Wel, mae’r prosiect wedi cydio cymaint yn y plant nes bod ‘na gwestiwn bob yn ail diwrnod bron!

“Lle ‘da ni’n mynd dydd Sul yma?” … “Yda ni am fynd i Moelfre?” … “Beth am fynd dros Mynydd Caergybi?” … “Yda ni dal yn mynd hyd yn oed os ydi hi’n bwrw?”

Cymaint o gwestiynau, ond o leiaf mae’r plant yn dangos diddordeb – cymaint nes bod fi wedi gorfod creu cyfrifon iddyn nhw ‘sgwennu ar y blog hefyd! Felly edrychwch ymlaen i gael argraffiadau Ifan, Rhys, Gwenno a Megan yn ogystal a gweddill y cerddwyr!

Gormod o awyr iach ..?

… neu gormod o win gwyn ..?

Dyma sy’n digwydd os ‘da chi’n yfed y botel cyntaf o win yn rhy sydyn ar ôl cymaint o awyr iach!

Teulu arall …

Mae’n edrych yn debyg bod ‘na deulu arall yn barod i dderbyn yr her hefyd!

Prosiect 2012

Wel, mae’n rhywbeth ‘da ni, fel teulu, wedi bod yn ystyried ei gwblhau ers tro byd ond dim ond pan cawsom ni’r neges yma gan Ceri yn gofyn os oedden ni’n “barod am her” y gwnaethpwyd unrhywbeth am y sefyllfa!

Yr her mae Ceri’n sôn amdano – yr hyn ‘da ni … wel, hi … wedi’i alw yn Prosiect 2012 – yw bod Teulu Pritchard a Teulu Thomas yn cwblhau’r llwybr 125 milltir o hyd sy’n amgylchynu Ynys Môn, sef Llwybr Arfordirol Ynys Môn.

Wrth gwrs, cyn estyn am y sannau trwchus, y ‘sgidiau cerdded a’r gôt law, y peth cyntaf nes i oedd bwrw ati i greu blog – rhywbeth roedd gweddill y criw yn ei weld yn beth digon od i’w wneud, ond i mi, dyma oedd y peth naturiol i’w wneud siwr iawn!

Byddwn yn diweddaru’r blog gyda manylion o’n anturiaethau ar wahanol cymalau’r daith ac y rhannu’n lluniau, ein profiadau a’n argraffiadau a byddwn ni wrth ein boddau i gael clywed gan unrhyw un sydd am rannu eu profiadau nhw o’r llwybr hefyd!