Archif y blog

Kit crwydro

Kit Crwydro

Kit Crwydro

Dim taith gerdded heddiw, ond wedi mynd i bocedi fy nghôt Berghaus bore ma, a dyma be oedd yn fy mhoced i ers taith wythnos diwethaf …

… raspberry brandy Ed oedd yn y botel fach!