Archif y blog

Parc y Morglawdd i Ynys Lawd

morglawdd

Man cychwyn: Maes Parcio Parc y Morglawdd (SH 225 833)
Ar y daith: Gary, Mari ac Ifan
Amser: Dydd Sadwrn 15 Mawrth, 2014: 1315 – 1430
Tywydd: Sych a gwyntog
Pellter:  3½ milltir

Er nad oedd gennym ni llawer o amser roedden ni’n benderfynol o fynd allan am dro prynhawn ‘ma i gael ychydig bach o awyr iach, felly dyma benderfynu cerdded o Barc y Morglawdd, Caergybi i Ynys Lawd.

Di hon ddim yn daith newydd i ni o gwbwl, yn enwedig gan ei bod hi bron ar stepen y drws, ond mae hi’n ymlwybriad digon dymunol ar brynhawn Sadwrn gwyntog!

Gyda llond tŷ o deulu’n dod draw am swper, roedd angen sicrhau y bydden ni yn ôl yn y tŷ mewn pryd i’w croesawu felly yn hytrach na cherdded y gylchdaith o amgylch Mynydd Twr, dyma adael un car ym maes parcio Caffi Ynys Lawd cyn gyrru’r llall i faes parcio Parc y Morglawdd.

Mae ‘na gofeb ym Mharc y Morglawdd er cof am wyth aelod o awyrlu America fu farw pan blymiodd eu hawyren B-24 i’r ddaear ger Ynys Arw ym 1944 wrth iddynt geisio cyrraedd RAF Y Fali mewn tywydd garw.

Mae gweddillion yr awyren yn parhau i fod yn agos at y creigiau ger Ynys Cybi ond mae’r propelor wedi ei achub o’r môr a’i osod ar y garreg fel rhan o’r gofeb.

Wrth gychwyn tuag at Ynys Lawd, mae’r llwybr yn crwydro bron yn llythrenol ar hyd arfordir gogleddol Ynys Cybi gyda golygfeydd hyfryd yn ôl dros y porthladd a Thraeth Newry am orllewin Ynys Môn.

Mae’n deg dweud fod y llwybr yn esgyn yn gyflymach na’r disgwyl wrth anelu tuag at orsaf y corn niwl ar Ynys Arw, neu North Stack, ond ar ddiwrnod braf mae ‘na olygfeydd hyfryd o Ynysoedd y Moelrhoniaid, a hyd yn oed Ynys Manaw, ac, wrth gwrs, sawl llong Stenna Line ac Irish Ferries!

Cyn cyrraedd yr orsaf corn niwl mae adfail o’r hen orsaf semaphore sy’n dyddio o flynyddoedd cynnar y 19fed ganrif. Roedd yr orsaf yn un o gyfres o orsafoedd ar hyd arfordir gogledd Cymru oedd yn cael eu defnyddio i yrru negeseuon yn ôl a blaen i Lerpwl wrth i longau gyrraedd Bae Lerpwl o Fôr Iwerddon.

Ger yr orsaf corn niwl mae’r llwybr yn troi tuag at gopa Mynydd Twr ac, wrth ddilyn arwyddion Cylchdaith Cybi, mae modd dilyn llwybr dros y copa ac yn ôl i Barc y Morglawdd, ond dilyn y Llwybr Arfordirol am Ynys Lawd oedd ein bwriad ni … felly doedd dim angen esgyn yn rhy uchel!

Mae’r creigiau ar droed Mynydd Twr yn boblogaidd iawn gyda dringwyr felly mae’r darn yma o’r llwybr yn tueddol o fod yn brysur wrth i bobl gerdded i fyny o gyfeiriad meysydd parcio Ynys Lawd.

Ond wrth basio’r dringwyr a chyrraedd y mastiau radio mae’n rhy hawdd dilyn y ffordd yn syth i lawr am y caffi yn hytrach na throi i’r dde a pharhau ar hyd Llwybr yr Arfordir felly cofiwch gadw llygaid allan am yr arwyddion!

Er fod y llwybr swyddogol mymryn yn hirach na’r llwybr tarmac, mae’n sicrhau eich bod chi’n cael y golygfeydd gorau o oleudy Ynys Lawd o’r hen lecyn gwylio sydd uwchben yr ynys.

Ac ar ôl tynnu’ch lluniau mae’n amser disgyn i lawr tua’r caffi am banad a hufen iâ haeddianol!