Archif y blog

Mynydd Parys

mynyddparys

Man cychwyn: Maes Parcio Mynydd Parys (SH 437 904)
Ar y daith: Gary, Mari, Ifan, Gwenno a Theulu’r Schüpps
Amser: Dydd Mawrth 29 Hydref, 2013: 1330 – 1430
Tywydd: Sych
Pellter:  1½ milltir

Gan fod gennym ni ffrindiau draw yn aros gyda ni, roedd na ddau reswm am fynd allan am dro – y cyntaf oedd yn ein rôl fel Bwrdd Croeso Answyddogol Ynys Môn a’r llall yn fwy i wneud efo’r angen am awyr iach ar ôl noson go hegar o yfed a bwyta!

Yn hytrach na cherdded rhan o’r Llwybr Arfordirol, dyma benderfynu anelu am Y Deyrnas Gopr, sef y llwybrau treftadol o amgylch Mynydd Parys ger Amlwch.

Yn ystod y 1780au, Mynydd Parys oedd mwynglawdd copr mwyaf y byd ac mae’r gylchdaith yn arwain heibio’r hafnau anferth o dirwedd ocr, oren, piws a gwyrdd a’r pyllau dŵr amryliw.

Er mwyn gwneud y gylchdaith yn fwy difyr (ac yn fwy addysgiadol) mae modd lawrlwytho app Y Deyrnas Gopr i’ch iPhone er mwyn cael map rhyngweithiol o’r gylchdaith gyda hanes y gwaith copr ac eglurhad ysgrifenedig a chlipiau sain o’r hyn sydd i’w weld ar wahanol leoliadau ar hyd y llwybr.

Mae’r gylchdaith yn un ddigon dymunol heb fod yn ormod o laddfa, sy’n beth da i gael gwared ar unrhyw hangover!

Ac oes oes gan rhywun unrhyw fath o ddiddordeb mewn ffotograffiaeth mae’r tirwedd yn cynnig ei hun yn berffaith i gymryd lluniau trawiadol ac unigryw.

Ar ôl cael digon o awyr iach i glirio’r pen, mae siop chips Cemaes yn fan perffaith am pit stop a chyfle i gymharu lluniau!