Archif y blog

Peidiwch a bod yn ddiarth!

Ers i ni ddechrau cadw cofnod o’n ymwelwyr i’r blog bondigrybwyll yma, mae ‘na 141 o bobl wedi galw heibio i ddarllen, edrych ar y lluniau neu busnesa’n gyffredinol.

Mae’n rhaid cyfaddef fod hynny’n hollol anghredadwy – roedden ni’n meddwl mai dim ond ein criw ni o gerddwyr fyddai’n trafferth dod draw i ddarllen ein ramblings am y ramblo! A ‘da ni’n hynod o falch bod na bobl allan yna sy’n amlwg â diddordeb yn ein taith … wel, un a’i hynny neu mae nhw wedi teipio rhywbeth od iawn i mewn i google!

Beth bynnag, mi fyddai’r criw wrth eu boddau pe bydde chi’n gadael rhyw neges bach i ni ar y cofnodion, ac efallai y gallwch chi adael i ni wybod os oes gennych chi hoff ddarn o’r llwybr neu hoff dafarn sydd yn ddigon agos at y llwybr i ni ymweld â hi!